Khi bạn đã chọn được một mẫu xe ưng ý và muốn thuê mẫu xe bạn đã chọn thì bạn cần có một bản hợp đồng cho thuê xe với đầy đủ các thông tin cần thiết. mà INDOCHINA CAR RENTAL sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất năm 2021 bao gồm mẫu và cách ghi chi tiết nhất để bạn có thể dễ dàng soạn thảo được mẫu hợp đồng đầy đủ và chi tiết nhất.

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-oOo———-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số:    …… – ……../HĐTX

 • Căn cứ theo Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
  Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 được thông qua ngày 14/06/200
 • Căn cứ theo luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
  Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 được thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và khả năng cung cấp của các đương sự gọi tắt là bên A (Người Thuê) và B (Người cho thuê) bên dưới đây, hợp đồng được soạn thảo dựa trên sự thuận tình và tự nguyện của hai bên A và B

Hợp đồng thuê xe vô cùng quan trọng và cần thiết để có thể đảm bảo được quyền lợi của người thuê và người cho thuê.

Ngày … tháng ….. năm ……., chúng tôi bao gồm:

BÊN A: CÔNG TY                                                                              (Người Thuê)

 • Địa chỉ :
 • Đại diện:
 • Chức vụ:
 • Mã số thuế:

BÊN B: CÔNG TY                                                                              (Người cho thuê)

 • Địa chỉ :
 • Đại diện:
 • Chức vụ:
 • Mã số thuế:

Sau khi thảo luận, trao đổi và thống nhất thì  hai bên đồng ý kí kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như bên dưới:

Những thông tin cá nhân cho cả hai bên đều được liệt kê cẩn thận, chi tiết và kiểm tra trước khi ký hợp đồng để đảm bảo không xảy ra sai sót.

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE Ô TÔ

Bên A đồng ý thuê của bên B một chiếc xe ô tô 7 chỗ và bao gồm cả tài xế lái xe trong thời gian thuê được liệt kê tại điều 4 của bản hợp đồng

+ Loại: Xe

+ Biển số :

+ Màu xe :

+ Tình trạng xe :

+ Tài xế lái xe:                        , sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày……………….

Bên B cần liệt kê rõ trong hợp đồng các thông tin về mẫu xe, màu xe, biển số, tình trạng xe và các thông tin cá nhân của tài xế nếu có.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỊNH KỲ

– Giá thuê  là:

–  Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

– Bên A sẽ có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng và không phát sinh chậm trễ.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ  của bên B:

 • Sau khi Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Bên B phải giao xe và toàn bộ giấy tờ đầy đủ liên quan đến xe ngay sau khi bản Hợp đồng có hiệu lực.
 • Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe và các loại giấy tờ liên quan khác.
 • Tài xế lái xe là ông phải chịu sự điều động và sắp xếp công việc của bên A trong suốt thời gian bên B cho thuê xe.
 • Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ 6g30 đến 18g30 . Bên cạnh đó thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và tài xế trực tiếp thỏa thuận bên B sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp.
 • Trả lương cho tài xế lái xe.
 • Chịu mọi trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe đã giao cho bên A
 • Mua bảo hiểm xe, đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực.
 • Chi trả chi phí bảo dưỡng xe định kì, có trách nhiệm kiểm tra và bảo dưỡng xe.
 • Xuất hóa đơn thuê xe cho bên A: 1 tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A

 • Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn tránh phát sinh tình trạng thanh toán chậm trễ.
 • Thanh toán tất cả chi phí phát sinh làm thêm giờ của tài xế nếu có.
 • Khi có nhu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết Bên A cần thông báo cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.
 • Bên A có toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1). Có thể giao xe cho tài xế khác sử dụng trong thời gian thuê xe.
 • Chịu toàn bộ chi phí nhiên liệu trong thời gian sử dụng xe.
 • Đảm bảo không gây hư hại đến xe đã thuê. Khi hoàn trả xe nếu có phát sinh sự cố hư hỏng mà không phải lỗi từ lúc giao xe thì bên A cần chi trả mọi chi phí sửa chữa cho bên B.

Bên A có trách nhiệm đảm bảo không để xảy ra sự cố dẫn đến hỏng hóc xe, nếu nguyên nhân gây hư hỏng là từ phía bên A thì bên A phải chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí sửa chữa.

 • Những sự cố gây hư hỏng xe, sự cố liên quan đến vi phạm pháp luật trong thời gian thuê xe thì bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm xử lý.
 • Lưu ý thời gian đưa xe đến bảo dưỡng và kiểm tra định kì trong thời gian sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

–     Hợp đồng có hiệu lực sử dụng  từ ngày:                       đến ngày:………………………..

 • Nếu một trong hai bên A và B muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho đối phương trước ít nhất 01 tháng.
 • Không tự ý đơn phương hủy hợp đồng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực nếu hai bên muốn thay đổi hợp đồng thì cần sự đồng thuận và bàn bạc của hai bên.
 • Hai bên phải cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 • Hai bên không được tự ý hủy bỏ, đình chỉ hoặc sửa đổi hợp đồng. Mọi vi phạm hợp đồng đều sẽ được cân nhắc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Hợp đồng cần sự đồng thuận của hai bên nếu một phía xảy ra vấn đề không thể thỏa thuận được thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và không có hiệu lực.

 • Trường hợp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực mà hai bên xảy ra tranh chấp không tự giải quyết thì mọi vấn đề sẽ do Tòa Án Nhân Dân phán xử.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày kết thúc hợp đồng. Trong trường hợp hai bên muốn gia hạn và tái ký hợp đồng thì soạn thảo phụ lục bổ sung.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản và Bên B giữ 02 (hai) bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung thuê xe hợp đồng đầy đủ tính pháp lý như thế nào?

Khi soạn thảo bản hợp đồng thuê xe, bạn cần đảm bảo đầy đủ những thông tin cá nhân liên quan đến người thuê và người cho thuê , thông tin chi tiết về mẫu xe, thông tin biển số, các thông tin liên quan và các hình ảnh xe nếu có.

Liệt kê chi tiết rõ ràng giá thuê, thời hạn thuê, các chi phí phát sinh bảo trì sửa chữa nếu có.

Liệt kê chi tiết những nghĩa vụ và trách nhiệm mà hai bên phải thực hiện trong quá trình thuê xe. Không được tự ý sửa đổi các điều khoản đã liệt kê trong hợp đồng thuê. Bản hợp đồng được hai bên thỏa thuận và đồng ý kí tên chính là bản có hiệu lực pháp lí mạnh nhất, là cam kết đảm bảo quyền lợi của cả hai bên nên cần được soạn thảo cẩn thận.

Khi có bất kì tranh chấp nào xảy ra trong quá trình thuê thì bản hợp đồng sẽ là căn cứ và bằng chứng để Tòa Án Nhân Dân có những phán quyết chính xác nhất nên bản hợp đồng cần được liệt kê đầy đủ những chi tiết thỏa thuận.

Bên trên là những thông tin mà INDOCHINA CAR RENTAL cung cấp đến bạn. Hi vọng bạn sẽ có được những thông tin để soạn thảo được một bản hợp đồng đầy đủ nhất.