Biển báo nguy hiểm 

Đất nước không ngừng phát triển, từ các loại xe thô sơ như xe ngựa, xe bò,….con người đã phát minh ra những chiếc hiện đại phục vụ nhu cầu đi lại của con người như xe máy, xe hơi, xe tải….Nhiều phương tiện ra đời nhưng chỉ có hệ thống đèn tín hiệu là không đủ để vận hành hàng ngàn phương tiện khi tham gia cùng lúc, cho nên con người đã sáng tạo ra một bộ quy luật các biển báo giao thông đường bộ  dành cho người tham gia giao thông. Hãy cùng https://indochinaauto.net/ tìm hiểu nhé 

Biển báo giao thông đường bộ Việt Nam có 4 loại : biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn và một số biển phụ khác. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết và ý nghĩa của từng loại biển báo đường bộ Việt Nam . 

Biển báo cấm 

Đặc điểm để nhận biết biển báo này là có viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ biểu thị cho điều cấm hoặc hạn chế sự lưu thông của các phương tiện khi tham gia giao thông.

Không cần nói tới nhiều, khi bạn nghe tới biển báo cấm có nghĩa là đây loại biển báo giao thông dùng để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh được in trên biển báo. 

Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu được đánh số thứ tự biển số 101 đến biển số 139. 

Biển báo cấm khi các phương tiện khi tham gia giao thông

Biển báo cấm khi các phương tiện khi tham gia giao thông

Biển báo nguy hiểm 

Các biển báo nguy hiểm thường có hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen biểu thị sự nguy hiểm. 

Đa phần các biển báo nguy hiểm này thường dùng để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho người tham gia giao thông, chủ yếu là người sử dụng các phương tiện cơ giới nhằm với mục đích giúp người tham gia phòng ngừa và xử lý các tình huống phía trước. 

Nhóm này gồm 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 210 đến 247 

Biển báo nguy hiểm 

Biển báo nguy hiểm

Biển báo hiệu lệnh 

Đặc điểm biển báo giao thông có dạng hình trong, nền canh với hình vẽ màu trắng. Nhóm biển báo này đưa ra những hiệu lệnh mà người đi đường phải thực hiện chẳng hạn như : phải đi thẳng, rẽ phải , rẽ trái, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu. 

Biển hiệu lệnh bao gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ số 301 đến 310 

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo chỉ dẫn 

Biển báo có motivazione bodybuilding tretiva 20 bodybuilding – something that we love dạng hình vuông hay hình chữ nhật, nền xanh, nội dung chỉ dẫn màu trắng. 

Biển này sẽ giúp người điều khiển biết hướng di chuyển hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho người điều khiển biết được những định hướng cần thiết và hữu ích khác để điều khiển được an toàn. 

Có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ số 401 đến biển số 448 

Biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn

Hiểu được những ý nghĩa của biển báo giao thông trên bạn sẽ là người tham gia giao thông sáng suốt vì nó những giúp bạn đảm bảo an toàn khi bạn tham gia thông mà còn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, và nó cũng là hàng trang kiến thức cho bạn khi tham gia giao thông